Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
: 21/11/2018 9:00 πμ
: 21/11/2018 4:00 μμ
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 1/11/2018: 20/11/2018

Τίτλος

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό

Περιγραφή

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη