Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
: 10/22/2015 11:00 AM
: 10/22/2015 4:00 PM
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

: δωρεάν
Υποβολή αίτησης
: 6/10/2015: 22/10/2015

Τίτλος

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη σύγχρονη Αγορά Εργασίας

Περιγραφή

Το Γραφείο Διασύνδεσης και οι εταιρίες Nestle και Adecco συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 (έναρξη 11:00 π.μ.) στην αίθουσα Συνεδρίων του ΠΑΜΑΚ την ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: "Προκλήσεις και ευκαιρίες στη σύγχρονη Αγορά  Έργασίας".

Η εκδήλωση έχει ως στόχους: α) την ενημέρωση για τις τάσεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας, μέσα από την οπτική δύο σημαντικών εταιριών με διεθνή δραστηριότητα και β) την πρακτική εξοικείωση των συμμετεχόντων στις σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης εργασίας, στην επαγγελματική αξιοποίηση των social media, στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και στην προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής.

Ακόμη μέσω μίας διαδραστικής διαδικασίας και ανταλλαγής απόψεων τα στελέχη των δύο εταιριών θα επιχειρήσουν να απαντήσουν σε όλους τους προβληματισμούς που σχετίζονται με τις δυνατότητες και τις προοπττικές ένταξης των νέων αποφοίτων στην σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη (απαιτείται δήλωση συμμετοχής).

Δείτε συνημμένα την αφίσα της εκδήλωσης.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη