Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΕΤΑ
: 2/14/2014 2:00 PM
: 2/14/2014 5:00 PM
Τοποθεσίες
Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΕΤΑ

Στοιχεία συμμετοχής

: Δωρεάν
Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Horizon 2020 - Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Περιγραφή

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση των Δράσεων Marie Sklodowska-Curie στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 14:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ.

Επισυνάπτoνται το πρόγραμμα και το δελτίο συμμετοχής.

Πληροφορίες: κα Μαρία Αποστολίδου, Τηλ.: 2310 498 202, e-mail: mio@certh.gr


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη