Αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση

Δεν επιτρέπεται η αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχει παρέλθει.