Στοιχεία θέσης εργασίας

Επισκόπηση εργασίας

Τοποθεσία
Κύπρος
Κύπρος
Αριθμός θέσεων:1
Ημ/νία δημοσίευσης:23/3/2020
Λήξη ημ/νίας υποβολής:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή Χημικής Μηχανικής Περιβάλλοντος

Περιγραφή

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητήστη γνωστική περιοχή: Χημική Μηχανική Περιβάλλοντος στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

  • Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
  • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η υποβολή των αιτήσεων διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ: https://recruitment.ouc.ac.cy/apply

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020, στις 13.00.

Μπορείτε εδώ: https://bit.ly/2UuJfPX να δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη