Στοιχεία θέσης εργασίας

Επισκόπηση εργασίας

Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Αριθμός θέσεων:1
Ημ/νία δημοσίευσης:11/3/2020
Λήξη ημ/νίας υποβολής:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Towards sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE» (ΕΚΕΤΑ)

Περιγραφή

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε για τη δημοσίευση της προκήρυξης θέσης εργασίας στα πλαίσια του έργου Aquacycle “Towards Sustainable Treatment and Reuse of Wastewater in the Mediterranean Region” στον σύνδεσμο https://www.certh.gr/10F2A7D3.el.aspx 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη