Στοιχεία θέσης εργασίας

Επισκόπηση εργασίας

Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Αριθμός θέσεων:1
Ημ/νία δημοσίευσης:11/2/2019
Λήξη ημ/νίας υποβολής:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η Οικονομικών Υπηρεσιών (ADM 0702), Θεσσαλονίκη

Περιγραφή

Περιγραφή

Κορυφαία εμπορική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Κεντρική Ελλάδα, αναζητά Προϊστάμενο/η Οικονομικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες υποστήριξης και ανάπτυξης της.


Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία της εταιρείας, την σύνταξη, ανάλυση
και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων και δεδομένων στην διοίκηση, με σκοπό την λήψη των κατάλληλων επιχειρηματικών αποφάσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τουλάχιστον 5-7 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας σε οργανωμένο τμήμα Οικονομικής Διεύθυνσης
 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε budgeting & reporting
 Εμπειρία στην επίβλεψη οργανωμένου λογιστηρίου
 Άριστη γνώση μηχανογραφικών συστημάτων
 Ικανότητα πρόβλεψης και ανάλυσης δεδομένων
 
Εμπειρία στην διοίκηση προσωπικού
 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ

 

Αποστολή Βιογραφικού

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

http://anadeixi.gr/services/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E/

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη