Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑ.ΜΑΚ.


ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που διευκολύνουν την άμεση, έγκυρη και πλήρη ενημέρωσή σας.

Αν διαπιστώσετε ότι κάποια από τις παρακάτω διευθύνσεις δε λειτουργεί, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στέλνοντας email στη διεύθυνση career@uom.gr.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη