Τί μπορώ να κάνω με το πτυχίο μου;
Για να πάρεις μια απόφαση, είτε εκπαιδευτική ως προς την επιλογή μεταπτυχιακού, είτε επαγγελματική ως προς τις θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορούσες να απασχοληθείς, είναι σημαντικό να συγκεντρώσεις πληροφορίες για τις εναλλακτικές που υπάρχουν.
 
 
Για το σκοπό αυτό, στις παρακάτω ιστοσελίδες και πηγές μπορείς να βρείς χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, έχεις πρόσβαση σε επαγγελματικές μονογραφίες οι οποίες δίνουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με ένα αντικείμενο όπως: τι ακριβώς κάνει ο επαγγελματίας (περιγραφή αρμοδιοτήτων/δραστηριοτήτων), ποιές δεξιότητες και ικανότητες χρειάζεται να διαθέτει για να το ασκήσει, σε ποιούς χώρους μπορεί να απασχοληθεί, πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση.
 
 
Επίσης, στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται διάφορες παρουσιάσεις επαγγελματιών που μετείχαν στις εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης με τίτλο "Θέλω να γίνω...." και οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για θέσεις εργασίας.
 
 
Ακόμη, χρήσιμο θα είναι να συζητήσεις με Καθηγητές του αντικειμένου που σε ενδιαφέρει, για να γνωρίσεις καλύτερα τους χώρους και τις δυνατότητες απασχόλησης. Ως προς αυτό, μπορείς να αξιοποιήσεις την υπηρεσία CounselEdu.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Αναλυτική Περιγραφή Θέσεων Εργασίας από το American Job Centre Network (O*NET OnLine):

http://www.onetonline.org/find/career


  • Τομείς απασχόλησης & Περιγραφές Θέσεων Εργασίας:

http://www.prospects.ac.uk/sectors.htm

https://www.wikijob.co.uk/content/jobs-and-careers/jobs-by-major

https://www.wikijob.co.uk/content/industry

  • Περιγραφή Θέσεων Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

http://europa.eu/epso/discover/job_profiles

  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος:

http://www.oe-e.gr/oe/

  •  Οδηγός Επαγγελμάτων ΟΑΕΔ-Επαγγέλματα Οικονομίας-Διοίκησης:

http://epagelmata.oaed.gr/categories_list.php?catID=15

  • Οδηγός Επαγγελμάτων ΟΑΕΔ-Επαγγέλματα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών:

http://epagelmata.oaed.gr/categories_list.php?catID=8

  • Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

http://www.ekep.gr/VEPY-13-1.html

  • Επαγγέλματα στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:

http://www.rescompass.org/greek,79/85,85-85/

  • Επαγγελματικά Περιγράμματα-Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/professional-outlines

 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη