Παρουσίαση

Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η άμεση και αποτελεσματική σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την εγχώρια και παγκόσμια αγορά εργασίας καθώς και η υποστήριξη των φοιτητών και νέων αποφοίτων στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1994 με το όνομα "Γραφείο Σταδιοδρομίας" και με τη στήριξη του πιλοτικού προγράμματος "Σύνδεση ΑΕΙ-ΤΕΙ με επιχειρήσεις" του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου.

Στο Γραφείο Διασύνδεσης υπάρχουν:

  • Διαθέσιμα περιοδικά, εφημερίδες και άρθρα σχετικά με θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και επιχειρηματικά νέα για την Ελλάδα και το εξωτερικό (πχ τα περιοδικά HR Professional και Business Woman)
  • Βιβλιοθήκη με καταλόγους μεταπτυχιακών προγραμμάτων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού
  • Έντυπα: Το Γραφείο Διασύνδεσης μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 14 έντυπα, τα οποία μπορείτε να δείτε στην ενότητα «Η Βιβλιοθήκη μας»

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνεργάζεται με τα αντίστοιχα γραφεία των υπολοίπων ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ενώ παράλληλα επικοινωνεί και επισκέπτεται Γραφεία Διασύνδεσης (Career Offices) του εξωτερικού και ανταλλάσσει πληροφορίες.

 

Αναλυτικότερα οι δραστηριότητες του γραφείου περιλαμβάνουν:

 

Τη συνεχή και ουσιαστική επαφή του Πανεπιστημίου με τους αποφοίτους του, με σκοπό την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.


 

Την καθημερινή ενημέρωση για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως αυτές δημοσιεύονται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο
Το Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας από εξειδικευμένο προσωπικό που σας στηρίζει στην προσπάθεια επαγγελματικού προσανατολισμού και σχεδιασμού της προσωπικής σας σταδιοδρομίας

 

Την πληροφόρηση για χορήγηση υποτροφιών.

 Το Γραφείο Διασύνδεσης τηρεί κατάλογο των υποτροφιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό που χορηγούνται από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς (προϋποθέσεις συμμετοχής, αιτήσεις, προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών) και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητέςΤην πληροφόρηση για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια (επιδοτούμενα και μη) που διοργανώνονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς

 

Την πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο Γραφείο Διασύνδεσης υπάρχει οργανωμένη και πλήρως ανανεωμένη βιβλιοθήκη μεταπτυχιακών προγραμμάτων για την Ελλάδα και το εξωτερικό με οδηγούς σπουδών, αιτήσεις εγγραφής, πληροφορίες για το κόστος σπουδών και διαμονής

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη