Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχει το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Λευκού Πύργου του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, πατείστε εδώ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ
ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Λόγω του Σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιοργάνωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας και της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος Υπ. Αρ. 88 της 4ης Ιουνίου 2013, καθορίστηκε μια νέα ακαδημαϊκή δομή για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τη σύσταση σχολών, καθώς και τη μεταφορά και συγχώνευση Τμημάτων.

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές:

- Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών,

- Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

- Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


Όλες οι σχολές έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  • Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών συγκροτείται από τα Τμήματα:

                1) Οικονομικών Επιστημών 

                2) Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.


  • Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων συγκροτείται από τα Τμήματα:

                1) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

                2) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  • Στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας εντάσσεται το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.


  •  Η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών συγκροτείται από τα Τμήματα:

             1) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

             2) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

             3) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης


 Μπορείτε να διαβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό της νέας ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πατώντας εδώΠαραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη