Αριθμός εισακτέων

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016

 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

260

ΟPΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ 

260

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

180

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

160

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

180

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

160

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ 

80

ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ  ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ 

200

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015

 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

275

ΟPΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ 

275

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

225

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

150

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

125

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

150

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ 

100

ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ  ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ 

225

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 - 2014

 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

230

ΟPΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ 

240

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

140

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

150

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

155

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

120

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ 

55

ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ  ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ 

170

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη