Σχολές και Τμήματα


Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές (μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το περιεχόμενο κάθε Τμήματος, πατώντας στους συνδέσμους παρακάτω):

Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
  • Οικονομικών Επιστημών 
  • Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
          Τμήμα ΟΕ

          Τμήμα ΒΣΑΣ

Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία συγκροτείται
από τα Τμήματα: 

  • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων     
  • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

          Τμήμα ΟΔΕ


          Τμήμα ΛΧΡ

Η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας στην οποία εντάσσεται το 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
    
          Τμήμα ΕΠ

Η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 
η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

  • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
  • Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
         Τμήμα ΔΕΣ
 
         Τμήμα ΕΚΠ

         Τμήμα ΜΕΤ
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη