Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιδότησης Ν.Θ.Ε. & Ν.Ε.Ε.

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα επιδότησης Ν.Θ.Ε. & Ν.Ε.Ε.

Υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) και Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.).

Θεσμικό Πλαίσιο: Όπως ορίζεται κατ’ έτος από τον ΟΑΕΔ, με σχετική υπουργική απόφαση.

Πρόγραμμα επιδότησης Ν.Θ.Ε. & Ν.Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ’ ΚΠΣ (Μέτρο 2.2)

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται:

1. Προγράμματα Κατάρτισης

γενικού πληθυσμού, στα οποία εντάσσονται και άτομα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ποσοστό 10% σε εφαρμογή του mainstreaming (ενσωμάτωσης).

2. Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας

από Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.

3. Προγράμματα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

από Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.)

Τα άτομα, τα οποία συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν σε μία τουλάχιστον εκ των ανωτέρω ενεργειών είναι δικαιούχοι του ειδικού προγράμματος επιχορήγησης (Ν.Θ.Ε.) και επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματικής Κατάρτιση» του Γ’ Κ.Π.Σ., για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων 2.1 ή και 1.3 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», του Γ’ ΚΠΣ.

Περιγραφή Προγράμματος:

- Επιδότηση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΝΘΕ):

Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες συν 6 μήνες χωρίς επιχορήγηση εάν η επιχείρηση απασχολεί κάτω από 250 εργαζόμενους ή 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση εάν η επιχείρησης απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους.

Ποσό επιχορήγησης: 20 Ευρώ την ημέρα

Προσαύξηση: 1,50 Ευρώ εάν το άτομο είναι γυναίκα ή είναι άνω των 45 ετών.

- Επιχορήγηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΝΕΕ):

Διάρκεια επιχορήγησης: 16 μήνες

Ποσό επιχορήγησης: 10.600 Ευρώ*

Προσαύξηση: 1.400 Ευρώ εάν το άτομο είναι γυναίκα ή είναι άνω των 45 ετών.

* Ποσό αναπροσαρμοζόμενο με την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη