Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών ΑμεΑ

Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Φορέας: ΟΑΕΔ

Θεσμικό Πλαίσιο: Όπως ορίζεται κατ’ έτος από τον ΟΑΕΔ, με σχετική υπουργική απόφαση.

Ποσό επιχορήγησης: 16.600 Ευρώ έως 18.100 Ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής:

1ος Χρόνος: 10.800 Ευρώ εκ των οποίων τα 5.000 ευρώ καταβάλλονται ως προκαταβολή προκειμένου να μπορέσει ο ελεύθερος επαγγελματίας (Ν.Ε.Ε.) να ανταποκριθεί στα πρώτα οργανωτικά και λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

2ος Χρόνος: 5.800 Ευρώ

Προσαύξηση: 1.500 Ευρώ, εάν ο Ν.Ε.Ε. είναι:

  • Άτομο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 60%
  • Γυναίκα
  • Επιδοτούμενος άνεργος
  • Άνω των 45 ετών

Ο Ν.Ε.Ε. μπορεί να κάνει χρήση μόνο μίας των παραπάνω περιπτώσεων προσαύξησης.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη