Προγράμματα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για ΑμεΑ

Πρόγραμμα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας

Φορέας: ΟΑΕΔ

Θεσμικό Πλαίσιο: Όπως ορίζεται κατ’ έτος από τον ΟΑΕΔ, με σχετική υπουργική απόφαση.

Λήξη παροχής: Μέχρι την κάλυψη των θέσεων

Τα προγράμματα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας περιλαμβάνουν:

- Πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης τετραετούς διάρκειας

Διάρκεια επιχορήγησης: 36 μήνες με την υποχρέωση ο εργοδότης να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό επιχορήγησης: 25 Ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για τους 36 μήνες.

Προσαύξηση: 1,5 ευρώ εάν το άτομο είναι γυναίκα.

- Πρόγραμμα μερικής απασχόλησης τετραετούς διάρκειας,

Διάρκεια επιχορήγησης: 36 μήνες με την υποχρέωση ο εργοδότης να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό επιχορήγησης: 15 Ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για τους 36 μήνες.

- Πρόγραμμα Πλήρους Απασχόλησης με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

για την επιχορήγηση Επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εποχιακή βάση (τουριστικές επιχειρήσεις, κλπ)

Διάρκεια επιχορήγησης: 4 μήνες το κατώτατο έως 9 μήνες το ανώτερο.

Ποσό επιχορήγησης: 25 Ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου.

Περίοδος Προσαρμογής

Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου θεωρείται περίοδος προσαρμογής. Ο εργοδότης στο διάστημα αυτό υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία και γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη