Αξιοποιώντας τις σπουδές μου

Αδράξτε τις σπουδές και όχι…..αράξτε στις σπουδές…!


Συγχαρητήρια για την εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο!

Μετά από αρκετά κοπιαστικές προσπάθειες κατάφερες να περάσεις στο τμήμα που ήθελες, περισσότερο ή λιγότερο. Η περίοδος που θα διανύσεις, τα φοιτητικά σου χρόνια, θα είναι από τις καλύτερες στιγμές της ζωής σου: γνωριμία με πολλά και διαφορετικά άτομα, ανεξαρτησία, πάρτυ και διασκεδάσεις και πολλά άλλα όμορφα και ευχάριστα πράγματα που θα γνωρίσεις εν καιρώ…..

Συνήθως οι πρώτοι μήνες στο Πανεπιστήμιο αποτελούν μια περίοδο προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα. Μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από χαρά και ενθουσιασμό, αλλά και από ανησυχία και αβεβαιότητα για τις καινούριες προκλήσεις που αντιμετωπίζεις. Επίσης, η μετάβαση από τη μαθητική στη φοιτητική ζωή απαιτεί χρόνο και ξεκούραση μετά τις ομολογουμένως εξαντλητικές Πανελλήνιες εξετάσεις.


Ωστόσο, χρήσιμο θα είναι να έχεις στο νου σου το λόγο για τον οποίο μπήκες στο Πανεπιστήμιο, το λόγο για τον οποίο κατέβαλες τόση προσπάθεια. Και συνήθως ο λόγος αυτός είναι ότι επιθυμείς να μορφωθείς περαιτέρω και να εκπαιδευθείς σε ένα αντικείμενο για να αναπτυχθείς προσωπικά και επαγγελματικά.


Και επειδή, τελικά, η σταδιοδρομία μας ξεκινάει την ημέρα που μπαίνουμε στο Πανεπιστήμιο, χρήσιμο θα είναι να σκεφθείς τα παρακάτω ώστε να αδράξεις τις σπουδές σου και να προετοιμαστείς έγκαιρα για την επόμενη ημέρα μετά τη λήψη του πτυχίου.

 

Διαχείριση Σταδιοδρομίας κατά την διάρκεια των σπουδών

 

o Παρακολούθηση και επιλογή μαθημάτων: Παρακολουθώντας τα μαθήματά σου αποκτάς καλύτερη γνώση του εκάστοτε αντικειμένου και μπορείς να ανταποκριθείς επαρκέστερα στις εξετάσεις. Επίσης, χρήσιμο θα είναι να επιλέξεις με σύνεση τα επιλεγόμενα μαθήματα του τμήματός σου, ώστε η σκέψη σου να αντανακλά το ενδιαφέρον σου να γνωρίσεις νέα αντικείμενα ή/και να αποκτήσεις σημαντικές δεξιότητες.

o Προσπάθεια για την απόκτηση καλού βαθμού: Πιθανά να μην αποτελεί τον καθοριστικότερο και μοναδικό παράγοντα για τη συνέχιση των σπουδών σου ή την εύρεση εργασίας. Ωστόσο, ένας πολύ καλός βαθμός σου προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης των σπουδών σου (τόσο κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών, όσο και για την υλοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών), περισσότερες πιθανότητες αποδοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα (ειδικά για Πανεπιστήμια που θέτουν υψηλά κριτήρια εισαγωγής), καθώς και τη δυνατότητα παρουσίασης ενός πολύ καλά εκπαιδευμένου ατόμου για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας.

o Εκμάθηση-Χρήση ξένων γλωσσών: Εξωτερικό ή Έλλαδα, σπουδές ή εργασία, είναι αναγκαίο να γνωρίζεις και να χειρίζεσαι πολύ καλά, τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Η κατοχή πτυχίων και πιστοποιητικών ξένων γλωσσών μπορεί να διευκολύνει τις προσπάθειές σου, ωστόσο αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ικανότητά σου να χρησιμοποιείς με ευχέρεια μια ξένη γλώσσα, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.

oΑπόκτηση δεξιότητων συγκέντρωσης και αξιολόγησης πληροφοριών (αυτοπληροφόρηση) και εκπόνησης επιστημονικών εργασιών: Ως φοιτητής/τρια Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχεις τη δυνατότητα να αναπτύξεις δεξιότητες και ικανότητες αυτοπληροφόρησης και σύνταξης επιστημονικών εργασιών, όπως η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η επαγωγική λογική και εξαγωγή συμπερασμάτων, η συνοχή στην παράθεση πληροφοριών, κ.α. Αυτές οι ικανότητες και δεξιότητες θεωρούνται βασικές (core competencies and skills) τόσο για τη συνέχιση των σπουδών σου, όσο και για την ένταξή σου σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον. Αξιοποίησε, λοιπόν, τις όποιες ευκαιρίες για την εκπόνηση γραπτών εργασιών ή/και πρότεινε σε Καθηγητές σου την ανάληψη εργασιών (χωρίς να αποκομίσεις απαραίτητα πρόσθετο όφελος και έχοντας μελετήσει και διαμορφώσει τα επιστημονικά σου ενδιαφέροντα). Ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπληροφόρησης, μπορείς να παρακολουθήσεις τα σεμινάρια «Πληροφοριακής Παιδείας» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, καθώς και να ζητήσεις τη συνδρομή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

o Παρακολούθηση των εξελίξεων στο αντικείμενό σου: Η φοίτηση σε ένα τμήμα σου δίνει γενικές και ειδικές γνώσεις ως προς το αντικείμενο φοίτησης, καθώς και τη μεθοδολογία και τον τρόπο σκέψης για να προχωρήσεις περαιτέρω. Παράλληλα με τις γνώσεις αυτές, σκόπιμο είναι να ενημερώνεσαι συστηματικά για τις εξελίξεις στο αντικείμενό σου, μέσα από την ανάγνωση βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και εφημερίδων (έντυπων και διαδικτυακών). Με την ανάπτυξη του διαδικτύου και της τεχνολογίας, μπορείς να έχεις καθημερινά πρόσβαση σε ό,τι συμβαίνει παγκοσμίως, αλλά μπορείς, επίσης, να περάσεις πολύ όμορφες στιγμές στη Βιβλιοθήκη μελετώντας επιστημονικά άρθρα, κλαδικές μελέτες, κ.α. (μπορείς βέβαια να μελετήσεις στην ησυχία του σπιτιού σου, δανειζόμενος και φωτοτυπώντας το υλικό που θέλεις). Επιπλέον, για την ενδυνάμωση της πνευματικής σου καλλιέργειας, αναγκαίας για την επιστημονική σου συγκρότηση και ιδιαιτέρως εκτιμήσιμη σε πολλά εργασιακά πλαίσια, χρήσιμη είναι η ανάγνωση λογοτεχνικών και άλλων κειμένων.

o Απόκτηση εργασιακών εμπειριών & ανάπτυξη δικτύου γνωριμιών: Επειδή τελικά εκτός από το πτυχίο είναι αναγκαία η εργασιακή εμπειρία και επειδή τελικά μαθαίνουμε πράττοντας, αξιοποίησε τη διάρκεια των σπουδών σου για να αποκτήσεις χρήσιμες εμπειρίες, τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική σου ανάπτυξη, διευρύνοντας ταυτόχρονα το δίκτυο γνωριμιών σου: εθελοντισμός, πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ένταξη σε συλλόγους, κ.α. για τα οποία μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες εδώ.

o Γνώση των επαγγελματικών σου δυνατοτήτων: Επειδή ίσως να μην γνωρίζεις τις επαγγελματικές σου δυνατότητες με τη λήψη του πτυχίου σου, μπορείς να αναζητήσεις σχετικές πληροφορίες εδώ. Θα πρέπει, ωστόσο, να έχεις στο νου σου ότι συχνά, ειδικά στο εξωτερικό, ο τίτλος του πτυχίου δεν οδηγεί πάντα και μόνο σε συναφείς θέσεις εργασίας, αλλά μπορείς να κατευθυνθείς και σε δρόμους που ίσως να είναι εκτός του αντικειμένου σου, μέσα από τις προσωπικές σου ενέργειες και επιλογές.


Η Σταδιοδρομία μας δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, γιατί είναι μια διαδικασία αναρίθμητων και απρόβλεπτων μαθησιακών εμπειριών που αρχίζουν από τη γέννησή μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε τη σταδιοδρομία μας σε ένα περιβάλλον περισσότερο αβέβαιο και ευμετάβλητο. Για αυτό, προσπάθησε:

o Να φτιάξεις ένα πλάνο ενεργειών, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτές τις επιλογές σου.

o Να κάνεις πράγματα, ακόμη και εάν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα, δείχνοντας επιμονή, αλλά όχι εμμονή.

o Να εργαστείς σε ένα αντικείμενο, ακόμη και εάν δεν κατέχεις όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται. Φρόντισε, ωστόσο, να αντιληφθείς αυτά που χρειάζεται να μάθεις και να ενεργοποιηθείς για να τα μάθεις.

o Να μη φοβάσαι τις αποτυχίες και τα λάθη, να φοβάσαι μήπως δεν μάθεις από τα λάθη σου.

o Να μην περιμένεις να σου φέρει η τύχη την επιθυμητή πορεία, αλλά κάνε ό,τι μπορείς για να δημιουργήσεις τη δική σου τύχη. Ο όρος τύχη δεν αποδίδει την έννοια της μοίρας, αλλά την προσωπική ενεργοποίηση μέσα από την αντίληψη των ερεθισμάτων που λαμβάνουμε, τη νοηματοδότησή τους ως σημαντικά για εμάς και την ενεργοποίησή μας για δράση (π.χ. δεν μπορεί να αποδοθεί στην τύχη-μοίρα η αποτελεσματική πορεία ενός φοιτητή ο οποίος αξιολόγησε ως σημαντική μια πληροφορία που έλαβε από έναν Καθηγητή μαζί με διακόσιους φοιτητές σε ένα αμφιθέατρο και προχώρησε ο ίδιος σε δράση, ενώ δεν έπραξαν αντίστοιχα οι υπόλοιποι φοιτητές).

o Να ιεραρχήσεις τις προτεραιότητές σου, εντάσσοντας και την προσωπική σου ζωή, εκτός από την εκπαιδευτική και επαγγελματική, στο πλάνο σου.

o Να αντιληφθείς ότι οι σπουδές σου και η μετέπειτα πορεία σου εκτός από προσωπικό όφελος ενέχουν και κοινωνικό όφελος, καθώς η προσωπική μας πρόοδος δεν μπορεί να διαχωριστεί και να αποκτήσει αξία χωρίς τη συνακόλουθη κοινωνική πρόοδο.


Επιμέλεια: Ναταλία Μουτοπούλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (11/2012) 

Πηγές

Ανδριτσόπουλος, Γ. (2012). Μετακομίζει το Πανεπιστήμιο στο σαλόνι; Εφημερίδα «Τα Νέα», 11/12/2012.

Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 2, 191-215

Bandura, A. (1997). Self-efficacy in changing societies. Cambridge: University Press

Δημητρόπουλος, Ε. (1999α). Συμβουλευτική – Προσανατολισμός. Μέρος Πρώτο: Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. ΑθήναΓρηγόρης 

Gelatt, H. & Gelatt, C. (2003). Creative Decision Making: Using Positive Uncertainty (revised edition). Boston: NETg 

High Fliers Research (2012). The Graduate Market in 2012. U.K.: High Fliers Research Limited 

Krumboltz, J. (2009). The Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment, 17, 135-154 

Μουτοπούλου, Ν. (2008). Η Αυτοαποτελεσματικότητα στη λήψη επαγγελματικής απόφασης και η σχέση της με την εργασιακή εμπειρία φοιτητών. Διπλωματική εργασία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός», Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Savickas, M. (1997). Career Adaptability: An integrative construct for Life-Span, Life-Space Theory. The Career Development Quarterly, 45, 247-259

Savickas, M. (2005). The theory and practice of career construction. In M. Savickas (2010). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 90-91, 127-149

Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (2012). Μετασχηματίζοντας τις απρόοπτες καταστάσεις σε επαγγελματικές ευκαιρίες. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. 

Super, D., Crites, J., Hummel, R., Moser, H., Overstreet, P. & Warnath, C. (1957). Vocational Development: A Framework for Research. New York: Bureau of Publications

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη