Συνοδευτική επιστολή

 Τι είναι; 

  

 Είναι επιστολή που κατατίθεται μαζί με το βιογραφικό σημείωμα με στόχο: 

 § Να προκαλέσει τον εργοδότη να διαβάσει το βιογραφικό μας,  

 § Να συνδέσουμε το προφίλ μας με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας & την εταιρεία,

 § Να αναδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, σύμφωνα με τα όσα καταγράφουμε στο βιογραφικό  

   μας.    

  

  

Πότε στέλνω μια συνοδευτική επιστολή; 

  

Κάθε φορά που στέλνω το βιογραφικό μου, είτε υποβάλλοντάς το αυθόρμητα σε μια εταιρεία, είτε απαντώντας σε μία αγγελία.  

 

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν συντάξω τη συνοδευτική μου επιστολή;

  

  §  Τα προσόντα μου, τις δεξιότητες και τα προσωπικά μου χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη θέση εργασίας που επιδιώκω. Για να βοηθηθείς στη διερεύνηση και καταγραφή των δεξιοτήτων και προσωπικών σου χαρακτηριστικών, μπορείς να δεις εδώ. 

  

 §  Πληροφορίες για τη θέση εργασίας (μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες εδώ)

  

 §  Πληροφορίες για την εταιρεία (από την ιστοσελίδα της εταιρείας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας-facebook/twitter, καθώς και από το δίκτυο γνωριμιών σου). 

 

 

 Ποιο είναι το περιεχόμενο μιας συνοδευτικής επιστολής; 

  

Η συνοδευτική επιστολή είναι σύντομη (δεν υπερβαίνει τη μία σελίδα) και ακολουθεί τη μορφή μιας επαγγελματικής επιστολής.

  

Αρχή σελίδας

 

§         Καταγραφή στοιχείων παραλήπτη & αποστολέα (επαγγελματική επιστολή),

  

Έναρξη

 

§         Επίσημος χαιρετισμός, π.χ. Αξιότιμε κ. Γεωργίου,

  

Αρχική παράγραφος

 

§         Προσδιόρισε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεσαι και την πηγή πληροφόρησης (π.χ. αγγελία με τον κωδικό),

§         Εάν πρόκειται για αυθόρμητη υποβολή, προσδιόρισε τη θέση που σε ενδιαφέρει ή το τμήμα στο οποίο θα ήθελες να απασχοληθείς,

§         Κάνε μια πολύ σύντομη αυτοπαρουσίαση,

§         Προσδιόρισε σύντομα γιατί σε ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση,

  

Κεντρικές Παράγραφοι

  

Τι μπορώ να προσφέρω – Γιατί να με επιλέξουν

§        Ανέφερε τα προσόντα σου σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης (πτυχία, μαθήματα, εργασιακή εμπειρία), 

§         Τόνισε τις δεξιότητες & τα προσωπικά χαρακτηριστικά που μπορείς να μεταφέρεις στη θέση,

§        Οργάνωσε τα παραπάνω προσεκτικά, παραθέτοντας σαφή παραδείγματα για να τα υποστηρίξεις,

§         Χρησιμοποίησε συχνά λέξεις-κλειδιά από την περιγραφή της θέσης εργασίας,

 

  

Στόχος είναι να μπορέσω να αναδείξω τι μπορώ να κάνω, σύμφωνα με τις γνώσεις και τις «μεταβιβάσιμες» δεξιότητές μου, που έχουν αποκτηθεί κατά την εκπαιδευτική και επαγγελματική μου πορεία, αποφεύγοντας την απλή παράθεση και επανάληψη του βιογραφικού μου.

 

 

Παραδείγματα αποτελεσματικής παράθεσης προσόντων:

 

 

§         «Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με κατεύθυνση στις Πολιτικές Επιστήμες» vs «Με το πτυχίο μου στις Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Πολιτικές Επιστήμες έχω την ικανότητα να κατανοήσω καλύτερα το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο φορέας σας»

§          Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στην εταιρεία….., έμαθα πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο» vs «Έχοντας μάθει κατά την πρακτική μου άσκηση στην εταιρεία……πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο, μπορώ να διαχειριστώ θέματα που αφορούν αυτό το αντικείμενο».

§          «Έχω εργαστεί στο χώρο των πωλήσεων, όπως θα δείτε στο βιογραφικό μου» vs «Έχοντας αναπτύξει δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και προσανατολισμού στον πελάτη, μέσα από την εργασιακή μου εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων, πιστεύω ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της θέσης Assistant HR Manager».    

  

  

Τι μπορούν να μου προσφέρουν – Γιατί τους επέλεξα

§         Ανάδειξε τις γνώσεις σου για την εταιρεία και τον κλάδο, αναφερόμενος στο αντικείμενο της εταιρείας, τις προοπτικές ανάπτυξης, προγράμματα εκπαίδευσης που πιθανά διαθέτουν και γενικά οτιδήποτε εντοπίσεις ως σημαντικό για την εταιρεία.  

 

Για να βοηθηθείς στην παραπάνω καταγραφή, χρήσιμο είναι να σκεφθείς το εξής υποθετικό σενάριο: «Εάν πέντε εταιρείες σου προσέφεραν ταυτόχρονα δουλειά, γιατί θα διάλεγες τη συγκεκριμένη εταιρεία;»

  

Τελική Παράγραφος

§         Συνόψισε την καταλληλότητά σου για τη θέση,

§         Εξέφρασε την επιθυμία να δώσεις περαιτέρω πληροφορίες σε μία συνέντευξη,

  

Κλείσιμο

§         Επίσημος χαιρετισμός & υπογραφή, π.χ. Με εκτίμηση,

 

Πότε είναι αποτελεσματική μια συνοδευτική επιστολή;

§        Όταν φαίνεται ότι έχει συνταχθεί για τη συγκεκριμένη θέση & εταιρεία (συντάσσουμε διαφορετική επιστολή για κάθε θέση). Θα ξεχωρίσουν την επιστολή μας μεταξύ των υπολοίπων υποψηφίων, εάν τους δείξουμε ότι και εμείς έχουμε ξεχωρίσει την εταιρεία από τις υπόλοιπες εταιρείες,

§         Όταν αποστέλλεται ονομαστικά στον υπεύθυνο,

§        Όταν παρουσιάζει τον λόγο για τον οποίο ο υποψήφιος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης, καθώς και το τι μπορεί να προσφέρει,

 

Καθώς οι εργοδότες δίνουν έμφαση στο προσωπικό στυλ των υποψηφίων, είναι σκόπιμο να μην αντιγράψεις ένα πρότυπο αλλά να συνθέσεις τη δική σου, ξεχωριστή, επιστολή. Μπορείς να δεις πολλά δείγματα στο διαδίκτυο (π.χ. κάνοντας αναζήτηση το cover letter στο “Google εικόνες”), συντάσσοντας ωστόσο στη συνέχεια τη δική σου επιστολή.


Επιμέλεια: Ναταλία Μουτοπούλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (1/2012)

Πηγές

Careers and Employability Service University of Kent, Center for Career Action University of Waterloo, Careers Center University of Reading, What color is your Parachute?, Bolles, R. (2010), University of Cambridge «The 2012 Cambridge Careers Guide», Business Insider

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη