Αποποίηση ευθυνών

Το Γραφείο Διασύνδεσης σχεδίασε τη νέα διαδικτυακή του εφαρμογή με σκοπό να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αναζητήσει άμεσα, αυτόνομα και αποτελεσματικά τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν μέσα από διάφορες πηγές και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγκυρότητα του υλικού που προβάλλεται στις ιστοσελίδες του.  Διατηρεί τον έλεγχο της διακίνησης και προβολής δεδομένων μέσω ελεγκτικών μηχανισμών αξιολόγησης των καταχωρούμενων πληροφοριών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δε φέρει καμία ευθύνη για την απόλυτη ακρίβεια και αλήθεια των περιγραφών που καταχωρούνται από άλλους και φιλοξενούνται στον παρόν site. 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη