Πρόσβαση στην καθημερινή ηλεκτρονική αποδελτίωση τύπου

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει στα μέλη του την υπηρεσία ηλεκτρονικής αποδελτίωσης τύπου, με πληροφορίες για θέσεις εργασίας, προκηρύξεις, διαγωνισμούς και σχετική με την αγορά εργασίας, αρθρογραφία.

Για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία, θα πρέπει να είστε χρήστες του πληροφοριακού συστήματος dasta.uom.gr.

Εγγραφείτε

Είστε ήδη εγγεγραμμένος; Συνδεθείτε
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη