Μεταπτυχιακά εσωτερικού

Μεταπτυχιακά Εσωτερικού

 

Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο μπορεί να παρακολουθήσει κάθε υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές και τηρεί κατά περίπτωση ορισμένες προϋποθέσεις.

Μέχρι σήμερα 280 περίπου μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

 

Πολλά από τα μεταπτυχιακά είναι διατμηματικά ή διαπανεπιστημιακά προσφέρονται δηλαδή με τη συνεργασία διαφορετικών Τμημάτων  του ίδιου ιδρύματος ή και διαφορετικών Πανεπιστημίων.

Η διάρκεια των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο κυμαίνεται από 1 έως 2 χρόνια. Ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα μερικής παρακολούθησης.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαφέρουν ανάλογα το Πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο υποψήφιος. Σε γενικές γραμμές  όμως είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση στο Τμήμα
  • Προσκόμιση πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας (ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τα πτυχία εξωτερικού)
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό Ξένης γλώσσας (συνήθως Αγγλικά - TOEFL, IELTS)
  • Προαπαιτούμενα τεστ (GMAT, GRE κ.λ.π)
  • Συστατικές επιστολές (από καθηγητές ή/ και εργοδότες)

Συνήθως μετά από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης που είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών, ακολουθεί συνέντευξη από την καθορισμένη επιτροπή αξιολόγησης.

Στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να βρείτε καταλόγους με αναλυτικές πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια (εξειδίκευση, προϋποθέσεις, κόστος).

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη