Μεταπτυχιακά

Η απόφαση για τη συνέχιση των σπουδών σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι από τις πιο σημαντικές επιλογές για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και την επαγγελματική, επιστημονική σας εξειδίκευση.

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, δεν είναι αυτονόητα  η συνέχεια των προπτυχιακών μαθημάτων, ούτε άμεσα αναγκαίο, εφόσον οι εργασιακές σας συνθήκες δεν το απαιτούν.

Πριν αποφασίσετε τον χρόνο, τον τόπο και κυρίως τη θεματική του μεταπτυχιακού σας, ερευνήστε, συζητήστε και προγραμματίστε, ώστε να εξασφαλίσετε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος  από τις μεταπτυχιακές σας σπουδές.

Το Γραφείο Διασύνδεσης  υποστηρίζει την προσπάθειά σας  με συμβουλευτικό και ενημερωτικό υλικό και ανάλογες υπηρεσίες.

Επισκεφτείτε μας τις ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή,   τις ώρες 11:00-13:00, για πληροφορίες  σχετικά με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη