Φορείς προγραμμάτων Internships
Bayer Internship Program

Internships in UBS

Κεντρική Υπηρεσία Εύρεσης Εργασίας στο Εξωτερικό και Εξειδικευμένου Προσωπικού Γερμανίας

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αποφοίτων Coca Cola 3E

Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου

Πρακτική Άσκηση Πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The French International Internship Program

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

NATO Internship Programme

Au Pair: πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας στην Αμερική


Henkel Internships

Internship Opportunities at the Institute for Cultural Diplomacy in Berlin

LLP/Erasmus Placement (Γραφείο Erasmus Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

AIESEC Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη