1ο Θερινό Σχολείο Πολυπρακτορικών Συστημάτων (CretaMASSS-2013)

Το 1ο Θερινό Σχολείο Πολυπρακτορικών Συστημάτων (CretaMASSS-2013) υπό την αιγίδα του IFAAMAS (International Foundation of Autonomous Agents and Multiagent Systems) στην Ελλάδα, θα διεξαχθεί μεταξύ 22 και 26 Ιουλίου, στα Χανιά, στην Πολυτεχνειούπολη των Κουνουπιδιανών (στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών). Το Σχολείο αποτελεί παράλληλα και την "ενσάρκωση" του3ου Ελληνικού Θερινού Σχολείου Τεχνητής Νοημοσύνης (με θέμα "Agents" - του HAISS'13-Agents), υπό την αιγίδα της ΕΕΤΝ (Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης).To CretaMASSS-2013/HAISS'13-Agents έχει επίσης την στήριξη και τελεί υπό την αιγίδα των ακόλουθων οργανισμών:- της ACM (Association for Computing Machinery) - πιο συγκεκριμένα του ACM-SIGART (ACM Special Interest Group on Artificial Intelligence)- του οργανισμού στήριξης της έρευνας για Πολυπρακτορικά Συστήματα στην Ευρώπη (EURAMAS - European Association for Multi-Agent Systems)- της ευρωπαϊκής δράσης Computational Social Choice ICT COST Action IC1205.Τα μαθήματα που θα παρουσιαστούν στο Σχολείο άπτονται θεμάτων σχετικών με:Information Sharing in Large MAS, Teamwork, Game Theory, the Smart Grid, Robotics, Agent-Based Modeling (and its application in interpreting archaeological data), and Agent-Based Software Development.Τα μαθήματα θα είναι προχωρημένου προπτυχιακού/μεταπτυχιακού επιπέδου.Γλώσσα διδασκαλίας του Σχολείου θα είναι η Αγγλική.Συμμετέχοντες Ομιλητές:Αλέξανδρος Αρτίκης (ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"), Γιώργος Βούρος (Πανεπιστήμιο Πειραιά), Μανόλης Κουμπαράκης (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μιχαήλ Λαγουδάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης), Βαγγέλης Μαρκάκης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Maria Polukarov (University of Southampton, UK), Μιχαήλ Ροβάτσος (University of Edinburgh, UK),Valentin Robu (University of Southampton, UK), Νίκος Σπανουδάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης), Γιώργος Χαλκιαδάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης), Άγγελος Χλιαουτάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης)Σημειωτέον πως θα δοθεί και ένας αριθμός υποτροφιών για την κάλυψη μέρους των εξόδων συμμετοχής των υποτρόφων, με βάση ακαδημαϊκά αλλά και γεωγραφικά κριτήρια. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο site του Σχολείου:http://www.intelligence.tuc.gr/cretamasss

  • Οι ενδιαφερόμενοι 4-ετείς και άνω φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του Σχολείου δωρεάν χωρίς εγγραφή, χωρίς όμως τις παροχές που δίδονται στους εγγεγραμμένους μαθητές του Σχολείου (βεβαίωση συμμετοχής, τυπωμένες διαφάνειες ομιλιών, σνακς, συμμετοχή στο δείπνο και τις πιθανές "εκδρομές" του Σχολείου) - για αυτές τις παροχές χρειάζεται εγγραφή. Ενδείκνυται, αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα του Σχολείου, να έχετε πάρει κάποια σχετικά με αυτό μαθήματα (όπως τα "Τεχνητή Νοημοσύνη", "Αυτόνομοι Πράκτορες", "Πολυπρακτορικά Συστήματα" του Τμήματος ΗΜΜΥ).
  • Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να στέλνετε αιτήσεις (στον Δρ. Νίκο Σπανουδάκη) για χορήγηση "υποτροφιών" (οικονομικής ενίσχυσης για την παρακολούθηση του Σχολείου) ακολουθώντας τις οδηγίες στο site του Σχολείου. Θα ενημερωθείτε για το αν η αίτησή σας έγινε δεκτή προτού λήξει η προθεσμία εγγραφής στο Σχολείο.
  • Χρειαζόμαστε εθελοντές (volunteers) για να μας βοηθήσουν κατά την διεξαγωγή του Σχολείου! Τα βασικά καθήκοντα του εθελοντή θα είναι η χορήγηση υλικού στους συμμετέχοντες μαθητές, η ξενάγησή τους στους χώρους της Πολυτεχνειούπολης, και η εκτέλεση χρεών συνοδών κατά τις εκδρομές του Σχολείου. Οι εθελοντές που θα επιλεγούν θα λάβουν (χωρίς εγγραφή) όλες τις παροχές που θα λάβουν και οι μαθητές του Σχολείου. Απαραίτητο προσόν η άνεση στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Στείλτε τις αιτήσεις για εθελοντική εργασία σε μένα προσωπικά (gehalk@intelligence.tuc.gr).


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη