Θερινό Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί στο Θερινό Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (IPICS 2013 - Intensive Programme on Information & Communication Security) που διοργανώνει στις 14-27 Ιουλίου 2013, στο Καρλόβασι της Σάμου. Στο Θερινό Σχολείο θα διδάξουν περισσότεροι από 20 καθηγητές πανεπιστημίων από το εξωτερικό και την Ελλάδα, ενώ όλα τα μαθήματα θα γίνονται στην Αγγλική γλώσσα. Το IPICS 2013 απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του εξωτερικού και της ημεδαπής, καθώς και σε επαγγελματίες πληροφορικής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση των πιο πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Τα τελευταία 15 χρόνια το IPICS έχει καθιερωθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα ως «Τhe academic European school on IT security», δηλαδή το καλύτερο ακαδημαϊκό ευρωπαϊκό σχολείο στην ασφάλεια τεχνολογιών πληροφορίας, καθώς σε αυτό διδάσκουν οι πιο διακεκριμένοι επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο καλύπτοντας πρακτικά όλο το φάσμα της επιστήμης περιοχής της ασφάλειας.
 
Οι θεματικές ενότητες του θερινού σχολείου είναι οι ακόλουθες:

  • Computer & Network Security
  • Intrusion Detection & Incident
  • Response
  • Data Privacy
  • Digital Forensics
  • Cryptography
  • Identity & Access Management
  • Risk Analysis
  • Cloud Computing Security

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14/06/2013.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στην ιστοσελίδα του θερινού σχολείου (https://ipics2013.pns.aegean.gr/). Οι αιτήσεις εγγραφής θα αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία και θα ενημερώνει τους επιλεγέντες εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης.
 
Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου στην ιστοσελίδα του Σχολείου: https://ipics2013.pns.aegean.gr


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη