Δια Βίου μάθηση
Europe and the Middle East in Transition
Economy & Society Summer School
Θερινά Μαθήματα Γλώσσας στη Γερμανία-Υποτροφίες DAAD 2014
Interdisciplinary Summer School Terms I, II, III
1ο Θερινό Σχολείο Πολυπρακτορικών Συστημάτων (CretaMASSS-2013)
Θερινό Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη