Προβολή στοιχείου

Βιωματικά Σεμινάρια Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας
Σεμινάρια του Γραφείου Διασύνδεσης

Βιωματικά Σεμινάρια Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας: 


«Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας - Career Management Skills (CMS)». 


Ενισχύστε την επαγγελματική σας ετοιμότητα και την υποψηφιότητά σας για μεταπτυχιακές σπουδές αποκτώντας σημαντικές δεξιότητες που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας μέσω του κύκλου των 14 σεμιναρίων  που υλοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης και απευθύνονται αποκλειστικά  στους φοιτητές των προπτυχιακών τμημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Για την παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου που εντάσσεται στον κύκλο παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.


Η επιβεβαιωμένη παρακολούθηση  έξι (6) οποιονδήποτε σεμιναρίων του κύκλου «Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)» σας δίνει τη δυνατότητα αναγραφής της συγκεκριμένης πληροφορίας  στο πεδίο 6.1. «Συμπληρωματικές Πληροφορίες» του Παραρτήματος Διπλώματος- Diploma Supplement που εκδίδουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  


Η παρακολούθηση των σεμιναρίων μπορεί να γίνει σε όλη τη διάρκεια είτε των προπτυχιακών, είτε των μεταπτυχιακών σας σπουδών.Γενικά
 
Ναι

Επιλογές μετάφρασης

Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) Δημιουργία