Δωρεάν Ημερίδα : 2023: Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων: Κανείς να μην μείνει πίσω!

Δωρεάν Ημερίδα 

Τρίτη 30/5, 9:00-14:00, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

 

“2023: Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων: Κανείς να μην μείνει πίσω!”

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη