ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ ΕΤΟΥΣ 23-24 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ"

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

 

ü «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» -   https://bankfin.unipi.gr/msc-po

 

 

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό σκοπεύει :

  • στη σημαντική ενίσχυση των ουσιαστικών προσόντων των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου,
  • στην καλλιέργεια, την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών του δημοσίου τομέα και την κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος,
  • στη σημαντική ενίσχυση της δυνατότητας της δημόσιας διοίκησης να στελεχώνει θέσεις σε φορείς της, οι οποίες απαιτούν σε βάθος κατανόηση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, και
  • στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων οργανισμών και μονάδων μέσω της επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού τους.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» περιλαμβάνει οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πλην μίας εβδομάδας κάθε εξάμηνο και των εξετάσεων, κατά την οποία τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να πραγματοποιούνται τρεις (3) διαλέξεις ανά εβδομάδα.

 

Υποβολή Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων : https://bankfin.unipi.gr/apply/

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη