Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Φοίτηση
Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 9 Προπτυχιακά και 61 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


και Μ.Π.Σ. "Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας"

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη