8ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Μάθηση και Αλλαγή

«Μάθηση και Αλλαγή»


Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

[Το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί on line, απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη επιχειρήσεων και εκπαιδευτικούς]

 

Οργάνωση του On line Συνεδρίου | Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας είναι:

  • Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023, 09.00-18.30
  • Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023, 09.00-18.30

 

Χρονοδιάγραμμα
Έως Δευτέρα, 15 Μαΐου: Υποβολή προτάσεων 300-400 λέξεων, καθώς και των
περιλήψεων (60 λέξεων).
Έως Δευτέρα, 5 Ιουνίου: Ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων
Έως Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου: Υποβολή τελικών προτάσεων 300-400 λέξεων,
αφού ληφθούν υπόψη τα σχόλια των κριτών.

Κόστος συμμετοχής
-50 ευρώ (40 ευρώ για φοιτητές και μέλη της Ένωσης)

Δηλώσεις συμμετοχής
Για δηλώσεις συμμετοχής (είτε ως εισηγητής/τρια είτε ως συμμετέχων/ουσα)
συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ: https://forms.gle/jRBkeQW2NAemWEA1A
Η αποστολή των προτάσεων και των περιλήψεων γίνεται στο ακόλουθο e-mail:
conference.haea@gmail.com

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη