ΑΚΑΔΗΜΙΑ RPA AMBIENCE SERVICES

Σας ενημερώνουμε ότι στις 08 Μαΐου θα πραγματοποιηθει η τρίτη Ακαδημία RPA, για αποφοίτους σχολών Πληροφορικής, συνολικής διάρκειας 40 ωρών (εκπαίδευση με φυσική παρουσία), στην Αθήνα.

 

Όπως και οι δύο προηγούμενες ακαδημίες μας, πρόκειται για μια εβδομαδιαία εκπαίδευση στις βασικές αρχές των αυτοματοποιήσεων (RPA), καθώς επίσης οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και σε σημαντικά, για έναν RPA Developersoft skills (πχ communication skills).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://apply.workable.com/ambience-services/j/D6928D8098/

Επιπρόσθετα παραθέτουμε και το link της πρόσκλησης που έχει δημιουργηθεί στο LinkedIn:

https://www.linkedin.com/events/3rdroboticprocessautomationacad7052207548048785408/about/

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη