5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

ΤΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ


Τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη που επισυνάπτεται.


Έναρξη Υποβολών: 02/05/2023
Λήξη Υποβολών: 31/05/2023
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη