Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Ξενοφών Κοντιάδης (www.contiades.gr) προτίθεται να αναλάβει την επίβλεψη δύο διδακτορικών διατριβών στα γνωστικά πεδία: α) του Δημοσίου Δικαίου και β) της Κοινωνικής Διοίκησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών.

 

Οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό και συνοπτική πρόταση για το θέμα της διδακτορικής διατριβής στο email xcontiades@panteion.gr μέχρι τις 31.03.2023.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη