"Ανάπτυξη επιχειρηματικών Δεξιοτήτων" εκπαιδευτικό σεμινάριο 20.2.23
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, υλοποιεί βιωματικό σεμινάριο με τίτλο "Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων", με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων για εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών και εκμετάλλευση αυτών. Το σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ, απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και σε κάθε μεμονωμένο άτομο που ενδιαφέρεται για τον επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 95 ώρες, σε αίθουσα του Πανεπιστημίου. Στο τέλος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα! 


Για δηλώσεις συμμετοχής και περαιτέρω πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο
Επιστημονικά υπεύθυνος: Δρ. Καφετζόπουλος Δημήτριος

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη