Θεση σε επιδοτούμενο προγραμμα για νέους εως 30 ετών

 Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε στέγες διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες, Ιταλία

Δείτε λεπτομέρειες εδώ


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη