Πέντε (5) υποτροφίες για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης - Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»
  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης

             Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 17/2/2023

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3GylKyr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη