Υποτροφίες Διδακτορικών Σπουδών Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.


Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 17/2/23


Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3GylKyr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη