Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών καινοτόμων ΜμΕ στη Θ.Ε.Α., έως τις 15 Ιανουαρίου 2023
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη δομή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., του Κέντρου Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος», με δυνατότητα ενσωμάτωσής τους, είτε στο Πρόγραμμα Υποστήριξης, είτε στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας.
 
Κάνε την αίτησή σου στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., και επωφελήσου από τη συμμετοχή σου με:
•Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.
•Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.
•Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.
•Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
•Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
•Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο.
 
Στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr  θα βρείτε την Αίτηση Υποβολής  Πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τις οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης ηλεκτρονικά.
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail info@theathensincube.gr και στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Θ.Ε.Α.:   211 1036904, 211 1036958 από τις 8:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ.
 
Οι Αιτήσεις Υποβολής Πρότασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου,  του έτους 2023.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων: shorturl.at/ezA39
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη