«Προκήρυξη Υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ»
Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για σπουδές στο
Ισραήλ για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2023.

Προκηρύσσονται :
2 Υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα).
2 Υποτροφίες για Έρευνα / Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό / Μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8 μηνών).

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τι περιλαμβάνουν οι υποτροφίες, εκτυπώστε τις αιτήσεις (3), διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.


Περιμένουμε τις αιτήσεις σας έως 10 Ιανουαρίου 2023 στη διεύθυνση:
Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα)
Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό
15452 Αθήνα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη