Υποτροφίες της Αυστρίας
Η Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και
διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα, τα οποία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι
στην αυστριακή βάση δεδομένων: https://grants.at, σε γερμανική και αγγλική γλώσσα.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη