Θέσεις σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγραμματα για νέους έως 30 ετών

O κοινωνικός συνεταιρισμός ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (www.nefeleonas.gr) είναι πιστοποιημένος φορέας για την υλοποίηση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). Πρόκειται για επιδοτούμενα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και ευρωπαϊκής κινητικότητας που αφορούν νέους από 18 έως 30 ετών.

Πληροφορηθείτε γι’αυτά τα προγράμματα διαβάζοντας τις «συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις» στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνήστε μαζί μας, αν είστε νέος έως 30 ετών, και επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε διαδικτυακή ή τηλεφωνική ενημερωτική ενημέρωση για τα προγράμματα αυτά και τις κενές θέσεις που υπάρχουν αυτήν την περίοδο.

Δείτε το επισυναπτόμενο για αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη