Δωρεάν Webinar Ευκαιρίες για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Δωρεάν Webinar

Ευκαιρίες για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις

 

 Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, 16:00-18:30 


Δήλωση συμμετοχής


Η IDEC Α.Ε. σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας, σας προσκαλεί να εξερευνήσετε τις ευκαιρίες και τα εργαλεία υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων για την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας μέσω της διασύνδεσης της έρευνας με την οικονομία.

 

Η καινοτομία είναι η βάση για την επίτευξη όλων των μεγάλων στόχων όπως του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, της αύξησης των εξαγωγών, της μεγέθυνσης των ελληνικών επιχειρήσεων και της επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

Στο δρόμο της ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων όμως οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνες. Η έρευνα αποτελεί πλέον σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της ανάπτυξης της καινοτομίας και η σύμπραξή τους υποστηρίζεται  από πληθώρα εργαλείων και λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν. 

 

Πιο αναλυτικά στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν:

  • Συμπράξεις ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" -Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος») 
  • Δίκτυα Υποστήριξης της Καινοτομίας (Enterprise Europe Network, Digital Innovation Hub - AHEDD) 
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της καινοτομίας (HORIZON, Αναπτυξιακός Νόμος, Ερευνώ- Καινοτομώ, Erasmus+)
  • Εξειδικευμένες Χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσα από Πιστωτικά Ιδρύματα (Εθνική Τράπεζα)
  • Καλές πρακτικές υποστήριξης καινοτομίας από Ελληνικές Επιχειρήσεις (Prime Laser Technology, HIGGS)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη