Υποτροφίες DAAD - Καταληκτικές Ημερομηνίες
Oι προκηρύξεις των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα είναι εδώ www.funding-guide.de

Επισυναπτόμενα θα βρείτε αρχεία, στα οποία αναγράφονται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες της 
DAAD.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη