Υποτροφίες Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2022-2023 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη, για τη χορήγηση τεσσάρων υποτροφιών. 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη