Διαδικτυακή εκδήλωση: Δεσµός Αποδιοργάνωσης και Ψυχοθεραπεία Παιδιών: η Λειτουργία του Θεραπευτή ως Βάση Ασφάλειας Σάββατο 14 Μαϊου 2022 18.00 – 20.00
Το Ελληνικό Παράρτηµα Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Εταιρίας Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP) σας προσκαλεί στη Διαδικτυακή Επιστηµονική Διάλεξη µε θέµα:
Δεσµός Αποδιοργάνωσης και Ψυχοθεραπεία Παιδιών: η Λειτουργία του Θεραπευτή ως Βάση Ασφάλειας

Σάββατο 14 Μαϊου 2022 18.00 – 20.00 
H παρακολούθηση είναι δωρεάν 
Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής για αποστολή συνδέσµου παρακολούθησης στο e-mail: thessalonikiiarpp@gmail.com
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη