Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS - ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Το Erasmus for Young Entrepreneurs είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής, το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, που διευθύνουν επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Πρόκειται για μία συνεργασία με αμοιβαία οφέλη καθώς αμφότερες οι πλευρές μπορούν, επίσης, να ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους και διαφορετικούς τρόπους επιχειρηματικής δράσης.

 

Ουσιαστικά, ο Νέος Επιχειρηματίας (τελειόφοιτος- απόφοιτος) εγγράφεται στην πλατφόρμα του προγράμματος, επιλέγει τον επιχειρηματία στην επιχείρηση του οποίου θέλει να μεταβεί για να αποκομίσει γνώσεις και εμπειρία, από ένα σύνολό 8.000 Εμπείρων Επιχειρηματιών του εξωτερικού, πραγματοποιείται μια επικοινωνία μεταξύ τους ώστε να συμφωνήσουν για την διάρκεια, την ακριβή περίοδο και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και ξεκινάει άμεσα η κινητικότητα.


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το site του προγράμματος με όλες τις πληροφορίες:  https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη