Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης
Επιπρόσθετα, το Κέντρο δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δύο (2) υποτροφιών για Διδακτορικούς Φοιτητές και φοιτήτριες από την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 18/02/2022

Σχετικό link εδώ

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη