10 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Ευκαιρίες απασχόλησης στο Κέντρο Αριστείας "Κοίος"

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» προσφέρει δέκα (10) υποτροφίες για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε νεοεισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ές που θα γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση και θα καλύπτουν μέχρι το 100% των διδάκτρων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους φοιτητές/τριες να υποβάλουν αίτηση για μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος», το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών λαμβάνοντας μηναίο εισόδημα


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το link

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη