Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «YouthEU: Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητώντας (με) το μέλλον της»

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε συνεργασία με τους φορείς EuropaNova, Institute for European Integration, The European Movement in Serbia και την υποστήριξη του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «YouthEU: Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητώντας (με) το μέλλον της».

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η κατανόηση από τους  νέους/ες πρωτοετείς ή δευτεροετείς φοιτητές της λειτουργίας της ΕΕ, της ιστορίας, της ποικιλομορφίας της, της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των διαδικασιών χάραξης πολιτικής, αφετέρου η βελτίωση των συνθηκών δημοκρατικής συμμετοχής στην ΕΕ των νέων πολιτών, που αποτελούν άλλωστε, το μέλλον της.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι 15 καλύτεροι συμμετέχοντες θα βρεθούν στην Αθήνα, προκειμένου να μετάσχουν διαδραστικά, συζητώντας για το μέλλον της ΕΕ σε ένα ολοήμερο εργαστήρι, όπου οι 6, που θα ξεχωρίσουν στη διαδικασία αυτή, θα κερδίσουν το εισιτήριο για τη μετάβασή τους, στις Βρυξέλλες!

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε εδώΗ διαδικασία συμμετοχής είναι ανταγωνιστική.  

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη